เครื่องพ่นยุง MINI ชุดใหญ่
เครื่องพ่นยุง และแมลงทุกชนิด
เครื่องพ่นยุงMINI 1 ชุด + เก้าเอ็มพลัส 1 ลิตร
ใช้ฉีดพ่นกำจัดยุง และแมลงทุกชนิด
Bestfogger Bf-150
เครื่องพ่นหมอกควัน ใช้สำหรับกำจัดยุงและแมลงทุกชนิด
Bestfogger Bf-200
เครื่องพ่นกำจัดยุง และแมลงทุกชนิดที่สามารถใช้งานได้ 2 ระบบ ทั้งพ่นหมอกควัน และละอองฝอย
ทรายกำจัดลูกน้ำยี่ห้อ 9 เอ็ม ขนาดบรรจุซอง 50 กรัม
ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ทราย9 เอ็ม ทีมีฟอส ป้องกันไข้เลือดออก (ขนาด 50กรัม,500ซอง/ถัง)
9M Plus
เก้าเอ็มพลัส เดลต้าเมทริน (Deltamethrin) 0.5% W/V EC. น้ำยาสำหรับฉีดพ่นกำจัดยุง มด แมลงสาบ แมลงวัน
เครื่องพ่นยุง MINI
เครื่องพ่นยุง และแมลงทุกชนิด
MINI TORCH WS-516C หัวพ่นแก๊สขนาดใหญ่ สำหรับใช้งานอเนกประสงค์
หัวพ่นไฟแก๊สกระป๋อง หัวพ่นไฟความร้อนสูง
9M Plus + Gas 2 กป. แถมทราย3 ซอง
เก้าเอ็มพลัส เดลต้าเมทริน (Deltamethrin) 0.5% W/V EC. น้ำยาสำหรับฉีดพ่นกำจัดยุง มด แมลงสาบ แมลงวัน
9M Plus + Gas 1กป. แถมทราย1 ซอง
เก้าเอ็มพลัส เดลต้าเมทริน (Deltamethrin) 0.5% W/V EC. น้ำยาสำหรับฉีดพ่นกำจัดยุง มด แมลงสาบ แมลงวัน
ทรายกำจัดลูกน้ำยุง ยี่ห้อ 9เอ็ม (แพ็ค 10 ซอง)
ทราย 9เอ็ม ทีมีฟอส 1% แพ็ค 10 ซอง กำจัดลูกน้ำยุงทุกชนิด ป้องกันไข้เลือดออก
ทรายกำจัดลูกน้ำยุง ยี่ห้อ 9เอ็ม (แพ็ค 100 ซอง)
ทราย 9เอ็ม ทีมีฟอส 1% แพ็ค 15 ซอง กำจัดลูกน้ำยุงทุกชนิด ป้องกันไข้เลือดออก