เจ็คคอล JECKCALL

เจ็คคอล มีสารออกฤทธิ์ 3 ตัวคือ 1.Deltamethrin 0.5 % W/V 2.S-bioallethrin, 10% W/V 3.Piperontl butoxide 0.75% W/V

รหัสสินค้า

192711202106114

ราคา

น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง เดลต้าเมทริน 0.5%+สารเสริมฤทธิ์ ยี่ห้อ เจ็คคอล JECKCALL (Deltamethrin0.5+)
ผลิตภัณฑ์สำหรับกำจัดยุงและแมลงในบ้านเรือน อาคารสถานที่ เจ็คคอล JECKCALL

เจ็คคอล JECKCALL เป็นผลิตภัณฑ์ สำหรับควบคุมกำจัดแมลงนำโรคด้านสาธารณสุข ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้ใช้ เพราะเป็นน้ำยาเดลต้าเมทรินสูตรผสม จึงมีสารเสริมฤทธิ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดยุงสูง ทั้งยุงลาย ยุงลายบ้าน ยุงลายสวน เป็นต้น

มีสารออกฤทธิ์ 3 ตัวคือ

 1. Deltamethrin 0.5 % W/V
 2. S-bioallethrin, 10% W/V
 3. Piperontl butoxide 0.75% W/V

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความภัยสูง

เจ็คคอล JECKCALL สามารถกำจัดแมลงไดทุกสถานที่ โดยเฉพาะบริเวณที่ต้องการความปลอดภัยสูง เช่น โรงแรม โรงพยาบาล ภัตตาคาร ตลาดสด โรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ

ข้อดีของ เจ็คคอล JECKCALL

 • มีความเป็นพิษต่ำ ความปลอดภัยสูงต่อคน และสัตว์เลี้ยง และพืช
 • มีประสิทธิภาพในการกำจัดสูงกว่าสารชนิดอื่น
 • เป็นสารเคมีทีมีการออกฤทธิ์กว้าง สามารถควบคุมแมลงได้หลายชนิด
 • ย่อยสลายได้เองโดยธรรมชาติ และไม่สะสมในพืช และสัตว์
 • สามารถไช้ได้ทั้งเครื่องหมอกควันและเครื่องพ่น ULV
 • ส่วนประกอบออกฤทธิ์ :
  • Deltamethrin 0.5% W/V
  • Piperonyl butoxide 10% W/V
  • S-bioallethrin 0.75% W/V
 • สูตร : ของเหลวเข้มข้น

แมลงเป้าหมาย : ยุง แมลงวัน แมลงหวี่ ริ้นและแมลงบินทุกชนิด

วิธีการใช้และส่วนผสมเจือจาง เจ็คคอล JECKCALL

 • สำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน (Fogger) ใช้ เอส-ไบโอต้า 1 ลิตร ผสมน้ำมันก๊าชหรือดีเซล 80 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 160 มิลลิเมตร ต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร
 • สำหรับเครื่องพ่นละอองฝอย (ULV) ใช้ เอส-ไบโอต้า 1 ลิตร ผสมน้ำเปล่า 10 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 14 มิลลิเมตร ต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร ข้อมูลเกี่ยวกับสารที่เป็นพิษ ปริมาที่เป็นพิษเมื่อรับสารทางปาก LD50 (rat)=14,362.863 mg/kg ปริมาณที่เป็นพิษเมื่อได้รับสารทางผิวหนัง LD50 (ret)=17,682.215 mg/kg
 • หมายเลขทะเบียน วอส.91/2563 ขนาดบรรจุ 1 ลิตร

PHATHONG SHOP STORE

Bestfogger Bf-150
เครื่องพ่นหมอกควัน ใช้สำหรับกำจัดยุงและแมลงทุกชนิด
Bestfogger Bf-200
เครื่องพ่นกำจัดยุง และแมลงทุกชนิดที่สามารถใช้งานได้ 2 ระบบ ทั้งพ่นหมอกควัน และละอองฝอย