ข่าวสาร/บทความ

แพทย์เตือน... วัยรุ่นไทยนิยมนุ่งสั้น!!! เสี่ยงไข้เลือดออก
แพทย์เตือน... วัยรุ่นไทยนิยมนุ่งสั้น!!! มีความเสี่ยงเป็นไข้เลือดออกสูง เพราะมีพื้นที่ให้กัดเยอะ ยุงลายชอบ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์
 • 06 ธันวาคม 2561
 • 685
‘ยุงลาย’ กลายเป็น ‘ยุงร้าย’ ตอนไหน และเมื่อใดต้องกำจัด?
เมื่อยุงตัวเต็มวัยเพศเมียเริ่มบินได้ 2-3 ชั่วโมงก็พร้อมผสมพันธุ์กับยุงเพศผู้ เสร็จแล้วจะออกหากินดูดเลือดคนเป็นอาหาร ตลอดวงจรของยุงที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคนนี้เอง ที่ยุงลายสามารถกลายเป็น ‘ยุงร้าย’ ได้
 • 31 สิงหาคม 2561
 • 1144
ไข้เลือดออก ภัยร้ายที่กำลังรุนแรง
ข้เลือดออกเริ่มส่งสัญญาณระบาดช่วง เดือนกรกฎาคม กันยายน 2558 พบผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 จำนวน 102,762 ราย เสียชีวิตแล้ว 102 ราย จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นกว่าช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา พบผู้ป่วยส่วนมากมีอายุ 10-14 ปี ใน กทม.พบเกือบร้อยละ 40
 • 07 สิงหาคม 2561
 • 1032
วงจรชีวิตยุง
ยุงเป็นแมลงที่พบได้ทั่วโลกแต่พบมากในเขตร้อนและเขตอบอุ่น จากหลักฐานทางฟอสซิลสามารถสันนิษฐานได้ว่า ยุงได้ถือกำเนิดขึ้นในโลกตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์เมื่อประมาณ 38-54 ล้านปีมาแล้ว
 • 13 กรกฎาคม 2561
 • 2560
ชนิดของยุง วงจรชีวิตยุง และการนำโรคต่างๆ
ยุง เป็นสัตว์ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี เราทราบกันดีว่ายุงนำโรคมาสู่คน แต่ในปัจจุบันจะรู้จักกันว่าเป็นสัตว์ตัวเล็ก ที่คอยกัดคนรบกวนก่อความรำคาญทั้งกลางวัน และกลางคืน
 • 21 มิถุนายน 2561
 • 1406
โรคเท้าช้าง ภัยเงียบจากยุงร้าย
โรคนี้สามารถแพร่กระจายโดยมียุงเป็นพาหะ ซึ่งหากยุงกัดผู้ที่มีเชื้อนี้แล้วไปกัดผู้อื่น ก็จะทำให้ติดเชื้อได้
 • 13 มิถุนายน 2561
 • 1386
โรคไข้ปวดข้อยุงลาง (โรคชิคุนกุนยา)
โรคชิคุนกุนยา เป็นโรคติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค มีอาการคล้ายไข้เดงกี แต่ต่างกันที่ไม่มีการรั่วของพลาสมาออกนอกเส้นเลือด จึงไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมากจนถึงมีการช็อก
 • 08 มิถุนายน 2561
 • 765
โรคไข้สมองอักเสบ โรคทางสมอง และระบบประสาท
เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสหลายชนิด แต่ที่เป็นสาเหตุมากที่สุดในประเทศไทยขณะนี้คือ เชื้อไวรัสแจแปนนีส เอนเซปฟาไลตีส (JAPANESE ENCEPHALITIS) ซึ่งพบว่าเป็นสาเหตุสูงถึง 65-82% ส่วนใหญ่ในเนื้อหาต่อไปนี้ จึงจะเป็นเรื่องจองไข้สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส JE นี้ เนื่องจากพบได้บ่อย มีการเกิดโรคได้รุนแรงกว่าชนิดอื่น ๆ อัตราตายสูงและมีความพิการทางระบบประสาทหลงเหลือได้สูง
 • 05 มิถุนายน 2561
 • 568
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
เชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคไข้ซิกา (Zika Fever) หรือโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus Disease)
 • 04 มิถุนายน 2561
 • 683
ไข้เลือดออกเดงกี่
ไวรัสเดงกี่ที่เป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกสามารถมีชีวิตรอดและเพิ่มจำนวนภายในตัวของยุงลาย ยุงลายจึงเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก และกล่าวได้ว่าโรคไข้เลือดออกติดต่อจากคนสู่คน
 • 06 ธันวาคม 2560
 • 740