MINI TORCH WS-516C หัวพ่นแก๊สขนาดใหญ่ สำหรับใช้งานอเนกประสงค์

หัวพ่นไฟแก๊สกระป๋อง หัวพ่นไฟความร้อนสูง

รหัสสินค้า

393510202008078

ราคา

PHATHONG SHOP STORE