บอสทั้ม35 BOSTOM35

บอสทั้ม35 BOSTOM35 (Cypermethrin) 35% W/V EC. น้ำยาสำหรับฉีดพ่นกำจัดยุง และแมลงทุกชนิด

รหัสสินค้า

433911202106119

ราคา

ไซเพอร์เมทริน 35 กลุ่มสารเคมี : Pyrethroid สารสำคัญ: Cypermethrin..... 35%6 WN EC
แมลงที่กำจัดได้: หนอนกข้าว หนอนม้วนใบ หนอนไถปลือก บั่ แมลงสิง หนอนจาะลำตัน หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก หนอนคืบ หนอนใยผัก หนอนกระทู้ หอม หนอนกระทู้ควายพระอินท และหนอนผีเสื้ออื่ ๆ พลี้ยจักจั่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยไฟ มวนแดง เ
หมาะสำหรับพืช : ข้ว สัม ยาสูบ ฝ้าย องุ่น ข้วโพด ข้าวฟ่าง กแฟ ถั่วเหลือง มะม่วง มะปราง ลำใ ไม้ผล ผักต่างๆ ไม้ดอกและไม้ประดับทั่วไป
อัตราการใช้ : อัตรา 5-10 ซีซี. ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นเพื่อป้องกันแมลง เมื่อพบแมลงระบาตควรใช้อัตรา 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร 

PHATHONG SHOP STORE

Bestfogger Bf-150
เครื่องพ่นหมอกควัน ใช้สำหรับกำจัดยุงและแมลงทุกชนิด
Bestfogger Bf-200
เครื่องพ่นกำจัดยุง และแมลงทุกชนิดที่สามารถใช้งานได้ 2 ระบบ ทั้งพ่นหมอกควัน และละอองฝอย