เครื่องพ่นยุงMINI 1 ชุด + เก้าเอ็มพลัส 1 ลิตร

ใช้ฉีดพ่นกำจัดยุง และแมลงทุกชนิด

รหัสสินค้า

392515201931089

ราคา

PHATHONG SHOP STORE

Bestfogger Bf-150
เครื่องพ่นหมอกควัน ใช้สำหรับกำจัดยุงและแมลงทุกชนิด