เครื่องพ่นยุง MINI ชุดใหญ่

เครื่องพ่นยุง และแมลงทุกชนิด

รหัสสินค้า

244116202008071

ราคา

PHATHONG SHOP STORE

Bestfogger Bf-150
เครื่องพ่นหมอกควัน ใช้สำหรับกำจัดยุงและแมลงทุกชนิด