เกี่ยวกับเรา

ผาทอง กรุ๊ป ผู้นำเข้า ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ     

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง ประกอบด้วย เครื่องพ่นหมอกควัน, ทรายเคมีกำจัดลูกน้ำยุง, น้ำยาเคมีพ่นกำจัดยุง และ แมลงชนิดต่างๆ

ผาทอง กรุ๊ป ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผ่านมาตรฐานตามข้อกำหนดของ องค์การอนามัยโลก (WHO) 
 

 

นโยบายคุณภาพ
ผู้นำด้านบริการ มาตรฐานสินค้า
ราคาพึงพอใจ ใส่ใจลูกค้า
สินค้าหลากหลาย นัดหมายตรงเวลา
 

พันธกิจ 
ลูกค้าทุกราย คือ หุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา
 

วิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ
ผู้นำด้านบริการ มาตรฐานสินค้า ราคาพึงพอใจ ใส่ใจลูกค้า สินค้าหลากหลาย นัดหมายตรงเวลา 
 

ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ
ลูกค้าคือพระเจ้า ลูกค้าไม่มีเราเขาอยู่ได้ แต่เราไม่มีลูกค้า เราอยู่ไม่ได้