เกี่ยวกับเรา

ผาทอง กรุ๊ป ผู้นำเข้า ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ     

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง ประกอบด้วย เครื่องพ่นหมอกควัน, ทรายเคมีกำจัดลูกน้ำยุง, น้ำยาเคมีพ่นกำจัดยุง และ แมลงชนิดต่างๆ

ผาทอง กรุ๊ป ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผ่านมาตรฐานตามข้อกำหนดของ องค์การอนามัยโลก (WHO) อีกทั้งยังได้การรับรองมาตรฐานจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

มาตรฐาน ระดับ
ISO 9001 : 2000
 

นโยบายคุณภาพ
ผู้นำด้านบริการ มาตรฐานสินค้า
ราคาพึงพอใจ ใส่ใจลูกค้า
สินค้าหลากหลาย นัดหมายตรงเวลา
 

พันธกิจ 
ลูกค้าทุกราย คือ หุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา
 

วิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ
ผู้นำด้านบริการ มาตรฐานสินค้า ราคาพึงพอใจ ใส่ใจลูกค้า สินค้าหลากหลาย นัดหมายตรงเวลา 
 

ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ
ลูกค้าคือพระเจ้า ลูกค้าไม่มีเราเขาอยู่ได้ แต่เราไม่มีลูกค้า เราอยู่ไม่ได้