ท่อพ่นนำเข้าจากเยอรมัน สำหรับเครื่องพ่นยุงMINI

ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องพ่นยุงMINI

รหัสสินค้า

372315201907099

ราคา

 

ท่อพ่นนำเข้าจากเยอรมัน สำหรับเครื่องพ่นยุงMINI

 

PHATHONG SHOP STORE

Bestfogger Bf-150
เครื่องพ่นหมอกควัน ใช้สำหรับกำจัดยุงและแมลงทุกชนิด
Bestfogger Bf-200
เครื่องพ่นกำจัดยุง และแมลงทุกชนิดที่สามารถใช้งานได้ 2 ระบบ ทั้งพ่นหมอกควัน และละอองฝอย