ทรายกำจัดลูกน้ำยุง ยี่ห้อ 9 เอ็ม (แพ็ค 3 ซอง)

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุง ยี่ห้อ 9เอ็ม ทีมีฟอส แพ็ค3

รหัสสินค้า

033614201711054

ราคา

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุง ยี่ห้อ 9เอ็ม ทีมีฟอส ป้องกันไข้เลือดออก(แพ็ค3)

ชื่อสามัญ ทีมีฟอส(Temephos)

สารเคมีสำคัญ Temephos 1 % W/W Sand Granules


วิธีใช้
1.ใส่ในภาชนะที่ใส่น้ำใช้ในอัตราส่วน1กรัม(1ช้อนตวง)ต่อน้ำ10ลิตร หรือ 2 ช้อนชา ต่อน้ำ140ลิตร(1ช้อนชาเท่ากับ7กรัม)

2.ใส่ขาตู้กันมด แจกันต่างๆ ในอัตตราส่วน1/10 ช้อนชา 

 

วิธีการเก็บรักษา
ต้องเก็บในที่แห้ง ให้ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง

 

คำเตือน ไม่ควรใช้  9เอ็มเกินอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในวิธีใช้

 

การแก้พิษเบื้องต้น

1.หาก 9เอ็มถูกผิวหนัง ต้องล้างออกด้วยน้ำและสบู่ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้า ให้รีบ ถอดออกและ เปลี่ยนใหม่ทันที

2.หากเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากจนอาการระคายเคืองทุเลาลง หากไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์

3.หากกลืน9เอ็มต้องทำให้อาเจียนดดย ดื่มน้ำ 2แก้ว แล้วทำการล้างคอและให้รับประทาน ถ่านแอคติเวทเต็ท แล้วรีบนำส่งแพทย์ พร้อมภาชนะบรรจุฉลาก หรือใบ แทรก9เอ็ม

PHATHONG SHOP STORE