ทรายกำจัดลูกน้ำยุง ยี่ห้อ 9เอ็ม (แพ็ค 20 ซอง)

ทราย 9เอ็ม ทีมีฟอส 1% แพ็ค 15 ซอง กำจัดลูกน้ำยุงทุกชนิด ป้องกันไข้เลือดออก

รหัสสินค้า

542511202012027

ราคา

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุง  ยี่ห้อ 9เอ็ม ทีมีฟอส ป้องกันไข้เลือดออก (แพ็ค 15 ซอง)

ชื่อสามัญ ทีมีฟอส(Temephos)

สารเคมีสำคัญ Temephos 1 % W/W Sand Granules

วิธีใช้
1.ใส่ในภาชนะที่ใส่น้ำใช้ในอัตราส่วน1กรัม(1ช้อนตวง)ต่อน้ำ10ลิตร หรือ2ช้อนชา ต่อน้ำ140ลิตร(1ช้อนชาเท่ากับ7กรัม) 2.ใส่ขาตู้กันมด แจกันต่างๆ ในอัตตราส่วน1/10 ช้อนชา 

วิธีการเก็บรักษา
ต้องเก็บในที่แห้ง ให้ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง

คำเตือน ไม่ควรใช้  9เอ็มเกินอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในวิธีใช้

การแก้พิษเบื้องต้น

1.หาก 9เอ็มถูกผิวหนัง ต้องล้างออกด้วยน้ำและสบู่ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้า ให้รีบถอดออกและ เปลี่ยนใหม่ทันที

2.หากเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากจนอาการระคายเคืองทุเลาลง หากไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์

3.หากกลืน9เอ็มต้องทำให้อาเจียนดดย ดื่มน้ำ 2แก้ว แล้วทำการล้างคอและให้รับประทานถ่านแอคติเวทเต็ท แล้วรีบนำส่งแพทย์ พร้อมภาชนะบรรจุฉลาก หรือใบ แทรก9เอ็ม

PHATHONG SHOP STORE