ทรายกำจัดลูกน้ำยี่ห้อ 9 เอ็ม ขนาดบรรจุซอง 50 กรัม
ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ทราย9 เอ็ม ทีมีฟอส ป้องกันไข้เลือดออก (ขนาด 50กรัม,500ซอง/ถัง)
ทรายกำจัดลูกน้ำยุง ยี่ห้อ 9เอ็ม (แพ็ค 10 ซอง)
ทราย 9เอ็ม ทีมีฟอส 1% แพ็ค 10 ซอง กำจัดลูกน้ำยุงทุกชนิด ป้องกันไข้เลือดออก
ทรายกำจัดลูกน้ำยุง ยี่ห้อ 9เอ็ม (แพ็ค 100 ซอง)
ทราย 9เอ็ม ทีมีฟอส 1% แพ็ค 15 ซอง กำจัดลูกน้ำยุงทุกชนิด ป้องกันไข้เลือดออก
ทรายกำจัดลูกน้ำยุง ยี่ห้อ 9เอ็ม (แพ็ค 50 ซอง)
ทราย 9เอ็ม ทีมีฟอส 1% แพ็ค 15 ซอง กำจัดลูกน้ำยุงทุกชนิด ป้องกันไข้เลือดออก
ทรายกำจัดลูกน้ำยุง ยี่ห้อ 9เอ็ม (แพ็ค 20 ซอง)
ทราย 9เอ็ม ทีมีฟอส 1% แพ็ค 15 ซอง กำจัดลูกน้ำยุงทุกชนิด ป้องกันไข้เลือดออก
ทรายกำจัดลูกน้ำยุง ยี่ห้อ 9เอ็ม (แพ็ค 15 ซอง)
ทราย 9เอ็ม ทีมีฟอส 1% แพ็ค 15 ซอง กำจัดลูกน้ำยุงทุกชนิด ป้องกันไข้เลือดออก
ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำ ยี่ห้อ 9 เอ็ม ขนาดไม่บรรจุซอง 25 กิโลกรัม
ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ทราย9 เอ็ม ทีมีฟอส ป้องกันไข้เลือดออก (25กิโลกรัม/ถัง)
ทรายกำจัดลูกน้ำยี่ห้อ 9 เอ็ม ขนาดบรรจุซอง 20 กรัม
ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ทราย9 เอ็ม ทีมีฟอส ป้องกันไข้เลือดออกบรรจุถุงชา 20 กรัม (1250ซอง/ถัง)
ทรายกำจัดลูกน้ำยุง ยี่ห้อจี-เบท 1% เอสจี แบบไม่บรรจุซอง 25 กิโลกรัม
ผลิตภัณฑ์ จี-เบท ทีมีฟอส 1% ป้องกันไข้เลือดออกแบบบรรจุ  1 ถัง
ทรายกำจัดลูกน้ำยุง ยี่ห้อจี-เบท 1% เอสจี แบบบรรจุซอง 20 กรัม
ผลิตภัณฑ์ จี-เบท ทีมีฟอส 1% ป้องกันไข้เลือดออก 1 ถังบรรจุซองชา 20 กรัม
ทรายกำจัดลูกน้ำยุง ยี่ห้อ 9 เอ็ม (แพ็ค 3 ซอง)
ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุง ยี่ห้อ 9เอ็ม ทีมีฟอส แพ็ค3
ทรายกำจัดลูกน้ำยุง ยี่ห้อ 9เอ็ม (แพ็ค 5 ซอง)
ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุง  ยี่ห้อ 9เอ็ม ทีมีฟอส แพ็ค 5