ทรายกำจัดลูกน้ำ ยี่ห้อ 9เอ็ม ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม/ถัง
ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุง ทราย 9เอ็ม ทีมีฟอส 1 %
ทรายกำจัดลูกน้ำยุง ยี่ห้อจี-เบท 1% เอสจี ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม/ถัง
ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ทรายจี-เบท ทีมีฟอส 1%