เครื่องพ่นยุง MINI
เครื่องพ่นยุงและแมลงทุกชนิด
Bestfogger Bf-150
เครื่องพ่นหมอกควัน ใช้สำหรับกำจัดยุงและแมลงทุกชนิด
Bestfogger Bf-200
เครื่องพ่นกำจัดยุง และแมลงทุกชนิดที่สามารถใช้งานได้ 2 ระบบ ทั้งพ่นหมอกควัน และละอองฝอย
ทรายกำจัดลูกน้ำ ยี่ห้อ 9 เอ็ม ขนาดไม่บรรจุซอง 25 กิโลกรัม
ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ทราย9 เอ็ม ทีมีฟอส ป้องกันไข้เลือดออก (25กิโลกรัม/ถัง)
ทรายกำจัดลูกน้ำยี่ห้อ 9 เอ็ม ขนาดบรรจุซอง 20 กรัม
ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ทราย9 เอ็ม ทีมีฟอส ป้องกันไข้เลือดออกบรรจุถุงชา 20 กรัม (1250ซอง/ถัง)
ทรายกำจัดลูกน้ำยี่ห้อ 9 เอ็ม ขนาดบรรจุซอง 50 กรัม
ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ทราย9 เอ็ม ทีมีฟอส ป้องกันไข้เลือดออก (ขนาด 50กรัม,500ซอง/ถัง)
ทรายกำจัดลูกน้ำยุง ยี่ห้อจี-เบท 1% เอสจี แบบไม่บรรจุซอง 25 กิโลกรัม
ผลิตภัณฑ์ จี-เบท ทีมีฟอส 1% ป้องกันไข้เลือดออกแบบบรรจุ  1 ถัง
ทรายกำจัดลูกน้ำยุง ยี่ห้อจี-เบท 1% เอสจี แบบบรรจุซอง 20 กรัม
ผลิตภัณฑ์ จี-เบท ทีมีฟอส 1% ป้องกันไข้เลือดออก 1 ถังบรรจุซองชา 20 กรัม
ทรายกำจัดลูกน้ำยุง ยี่ห้อ 9 เอ็ม (แพ็ค 3 ซอง)
ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุง ยี่ห้อ 9เอ็ม ทีมีฟอส แพ็ค3
ทรายกำจัดลูกน้ำยุง ยี่ห้อ 9เอ็ม (แพ็ค 5 ซอง)
ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุง  ยี่ห้อ 9เอ็ม ทีมีฟอส แพ็ค 5
9M Plus
เก้าเอ็มพลัส เดลต้าเมทริน (Deltamethrin) 0.5% W/V EC. น้ำยาสำหรับฉีดพ่นกำจัดยุง มด แมลงสาบ แมลงวัน
9M Plus 2
เก้าเอ็มพลัสทู เดลต้าเมทริน (Deltamethrin) 1% W/V EC. น้ำยาสำหรับฉีดพ่นกำจัดยุง มด แมลงสาบ แมลงวัน