น้ำยาเก้าเอ็มพลัส 2ลิตร แถมฟรีเครื่องพ่นยุงMINI 1 ชุด
ใช้ฉีดพ่นกำจัดยุง และแมลงทุกชนิด
เครื่องพ่นยุง MINI ขนาดทดลอง
เครื่องพ่นยุง และแมลงทุกชนิด
เครื่องพ่นยุง MINI น้ำยา 100 CC
เครื่องพ่นยุง และแมลงทุกชนิด
MINI TORCH WS-516C หัวพ่นแก๊สขนาดใหญ่ สำหรับใช้งานอเนกประสงค์
หัวพ่นไฟแก๊สกระป๋อง หัวพ่นไฟความร้อนสูง
เครื่องพ่นยุง MINI
เครื่องพ่นยุงและแมลงทุกชนิด
Bestfogger Bf-150
เครื่องพ่นหมอกควัน ใช้สำหรับกำจัดยุงและแมลงทุกชนิด
Bestfogger Bf-200
เครื่องพ่นกำจัดยุง และแมลงทุกชนิดที่สามารถใช้งานได้ 2 ระบบ ทั้งพ่นหมอกควัน และละอองฝอย
ทรายกำจัดลูกน้ำ ยี่ห้อ 9 เอ็ม ขนาดไม่บรรจุซอง 25 กิโลกรัม
ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ทราย9 เอ็ม ทีมีฟอส ป้องกันไข้เลือดออก (25กิโลกรัม/ถัง)
ทรายกำจัดลูกน้ำยี่ห้อ 9 เอ็ม ขนาดบรรจุซอง 20 กรัม
ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ทราย9 เอ็ม ทีมีฟอส ป้องกันไข้เลือดออกบรรจุถุงชา 20 กรัม (1250ซอง/ถัง)
ทรายกำจัดลูกน้ำยี่ห้อ 9 เอ็ม ขนาดบรรจุซอง 50 กรัม
ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ทราย9 เอ็ม ทีมีฟอส ป้องกันไข้เลือดออก (ขนาด 50กรัม,500ซอง/ถัง)
ทรายกำจัดลูกน้ำยุง ยี่ห้อจี-เบท 1% เอสจี แบบไม่บรรจุซอง 25 กิโลกรัม
ผลิตภัณฑ์ จี-เบท ทีมีฟอส 1% ป้องกันไข้เลือดออกแบบบรรจุ  1 ถัง
ทรายกำจัดลูกน้ำยุง ยี่ห้อจี-เบท 1% เอสจี แบบบรรจุซอง 20 กรัม
ผลิตภัณฑ์ จี-เบท ทีมีฟอส 1% ป้องกันไข้เลือดออก 1 ถังบรรจุซองชา 20 กรัม