นโยบายของ กลุ่มบริษัท ผาทอง คือ ผู้นำด้านการบริการ มาตรฐานสินค้า ราคาพึงพอใจ ใส่ใจลูกค้า สินค้าหลากหลาย นัดหมายตรงเวลา

 
      ผาทอง กรุ๊ป  ผู้นำเข้า ผลิต และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ     

     ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง ประกอบด้วย เครื่องพ่นหมอกควัน ทรายเคมีกำจัดลูกน้ำยุง น้ำยาเคมีพ่นกำจัดยุง และ แมลงชนิดต่างๆ

     ผาทอง กรุ๊ป  ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผ่านมาตรฐานตามข้อกำหนดของ องค์การอนามัยโลก (WHO) อีกทั้งยังได้การรับรองมาตรฐานจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) กระทรวงอุตสาหกรรม